Cookiebeleid

 

Cookiebeleid1. Identificatie
1.1. Mac Puar, S.A. (hierna MP); vennootschap ingeschreven in het handelsregister van Sevilla, volume 194, pagina 107, sectie 3, blad SE-5611; met btw-nummer A41023607; statutaire zetel aan de Calle Leonardo Da Vinci, 15, 41092, Sevilla (Spanje); telefoon (+34) 902197277; en e-mailadres elevacion@mpascensores.com, is eigenaar van de websites op de internetadressen http://www.mpascensores.com, http://mpascensores.es, http://www.mpascenseurs.fr, http://mpliften.nl, http://mpliften.be, http://mplifts.pl, http://www.mplifts.cz, http://www.mpifma.ro, http://mphiss.se, en haar accounts op sociale netwerken (hierna deze Website).
1.2. MP is eigenaar van de volgende accounts op sociale netwerken:
YouTube
Google+
Twitter
LinkedIn


1.3. De persoon die deze Website bezoekt (hierna de Gebruiker) dient zich ervan te vergewissen dat hij daartoe bevoegd is.
1.4. Door deze Website te bezoeken, accepteert de Gebruiker uitdrukkelijk alle bepalingen in de juridische kennisgeving, dit privacybeleid, en het cookiebeleid, alsmede alle bijzondere voorwaarden voor het gebruik van bepaalde diensten. Indien de Gebruiker een of meer van bovengenoemde bepalingen niet accepteert, dient hij af te zien van het bezoeken van deze Website.

2. Cookies.
2.1. MP informeert de Gebruiker dat deze Website gebruikmaakt van eigen cookies en cookies van derden met het oog op de werking van de Website, het vertonen van multimediacontent, het analyseren van browsergewoontes, het creëren van gebruiksstatistieken en vervolgens het tonen van advertenties en aanbieden van diensten.
2.2. Cookies zijn tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op computers (computers, mobiele telefoons, tablets enz.) van de Gebruikers, wanneer die bepaalde apps en internetpagina's bezoeken, met als doel bepaalde diensten te verlenen of informatie over de Gebruikers op te slaan en op te vragen. Browsergewoontes van Gebruikers op een website.
2.3. Door deze Website te bezoeken, accepteert de Gebruiker uitdrukkelijk het gebruik van de hier beschreven cookies. Indien de Gebruiker een of meer van bovengenoemde cookies niet accepteert, dient hij af te zien van het bezoeken van deze Website.
2.4. MP behoudt zich het recht voor nieuwe cookies te gebruiken of te stoppen met het gebruik van bestaande; de Gebruiker dient dit na te gaan voordat hij deze Website bezoekt.

3. Typen
3.1. Afhankelijk van het doel zijn er verschillende cookies: technische cookies, om Gebruikers in staat te stellen door een website te browsen en gebruik te maken van de verschillende mogelijkheden of diensten op de website, zoals het identificeren van de sessie, het bezoeken van gedeelten met beperkte toegang, het aanvragen van inschrijving voor of deelname aan een evenement, het gebruiken van beveiligingselementen tijdens het navigeren, het opslaan van content voor het verspreiden van videobeelden of geluid, of het delen van content via sociale netwerken; personalisatiecookies, om Gebruikers toegang te verlenen tot een website met enkele vooraf gedefinieerde algemene kenmerken, aan de hand van een reeks criteria van de eindapparatuur van de Gebruiker, zoals de taal, het type browser waarmee de gebruiker zich toegang tot de dienst verschaft, of de regionale configuratie vanwaar hij zich toegang tot de dienst verschaft; analysecookies, die de beheerder van de cookies in staat stellen het gedrag te monitoren en analyseren van de Gebruikers op de websites waaraan zij gekoppeld zijn (de via dit type cookies verzamelde informatie wordt gebruikt voor het meten van de activiteit van de websites en voor het opstellen van navigatieprofielen van de Gebruikers van deze sites, met het oog op het doorvoeren van verbeteringen op basis van de analyse van het gebruik dat de Gebruikers maken van de dienst); advertentiecookies, waarmee de advertentieruimten op een website kunnen worden beheerd op basis van criteria zoals de bewerkte content of de frequentie waarmee advertenties worden getoond; of gedragsadvertenties, voor het beheer van advertentieruimtes die zijn opgenomen op een website (deze cookies slaan informatie op over het gedrag van Gebruikers, die wordt verkregen door hun browsegewoontes voortdurend te observeren, zodat een specifiek profiel kan worden ontwikkeld op basis waarvan advertenties worden getoond).
3.2. Afhankelijk van wie de verkregen gegevens verstuurt, beheert en behandelt, kunnen cookies van onszelf zijn en worden beheerd door de eigenaar van de website; of van derden, en beheerd door een andere entiteit.
3.3. Al naargelang de termijn dat de cookies geactiveerd blijven op de eindapparatuur[?] van de Gebruikers, kunnen zij betrekking hebben op de huidige sessie en bedoeld zijn om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de Gebruikers een website bezoeken, of permanent zijn, in welk geval gegevens op de eindapparatuur van de Gebruikers kunnen worden opgeslagen, ingezien en verwerkt gedurende een termijn die is vastgesteld door de persoon die voor het cookie verantwoordelijk is, variërend van een paar minuten tot meerdere jaren.
3.4. Toegangscookies van Gebruikers, voor de authenticatie of identificatie van Gebruikers, de beveiliging van Gebruikers, afspeelsessies van multimedia, sessies om de belasting evenwichtig te verdelen, aanpassing op maat van de gebruikersinterface, of een complement voor de uitwisseling van sociale content[?]; deze hoeven niet te voldoen aan artikel 5, lid 3, van de e-privacyrichtlijn.

4. Op deze Website gebruikte cookies
4.1. Tabel van op deze Website gebruikte cookies
 

 

Naam

Dienst

Doel

Type

Beheer

Termijn

Meer informatie

__utma

Google Analytics

 Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te differentiëren. De cookies worden gecreëerd bij uitvoering van de JavaScript-bibliotheek en er zijn geen cookie. __utma. [??] Het cookie wordt bijgewerkt telkens als er gegevens naar Google Analytics worden verzonden

Analyse

Zelf en derde (Google Inc.)

Twee jaar na configuratie of update.

Klik hier

__utmb

Google Analytics

Dit cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies of bezoeken vast te stellen.

 De cookies worden gecreëerd bij uitvoering van de JavaScript-bibliotheek en er zijn geen cookie. __utmb. [??] Het cookie wordt bijgewerkt telkens als er gegevens naar Google Analytics worden verzonden

Analyse

Zelf en derde (Google Inc.)

30 minuten na configuratie of update.

Klik hier

__utmc

Google Analytics

Dit wordt niet gebruikt op ga.js.
Het is zodanig geconfigureerd dat het interactief is met urchin.js.  Voorheen werkte dit cookie samen met het cookie __utmb
om vast te stellen of de Gebruiker aan een nieuwe sessie of een nieuw bezoek was begonnen.

Analyse

Zelf en derde (Google Inc.)

Einde van de browsersessie.

Klik hier

__utmz

Google Analytics

Slaat de verkeersbron of -campagne op waaruit blijkt hoe de Gebruiker op de site is gekomen.

 Het cookie wordt gecreëerd als de JavaScript-bibliotheek wordt gerund en wordt bijgewerkt telkens als er gegevens naar Google Analytics worden verzonden

Analyse

Zelf en derde (Google Inc.)

Zes maanden na configuratie of update.

Klik hier

__utmv

Google Analytics

Dit wordt gebruikt om gepersonaliseerde variabele bezoekersgegevens op te slaan.  Dit cookie wordt gecreëerd als een programmeur de methode _setCustomVar gebruikt
met een bezoekersvariabele op maat.
Het is ook gebruikt voor de verouderde methode _setVar.
Het cookie wordt bijgewerkt telkens als er gegevens naar Google Analytics worden verzonden.

Analyse

Zelf en derde (Google Inc.)

Twee jaar na configuratie of update.

Klik hier

ebook).
 

 

4.3. Vanwege de kenmerken van internet beschikt MP niet altijd over informatie over de door derden geplaatste cookies.
4.4. Indien u als Gebruiker cookies op deze Website ontdekt die hier niet worden beschreven, kunt u contact opnemen met MP via het e-mailadres elevacion@mpascensores.com.

5. Sociale netwerken
5.1. Wanneer de Gebruiker de accounts van MP op sociale netwerken bezoekt, accepteert hij of zij het gebruik van cookies, conform het cookiebeleid van het desbetreffende netwerk:
Facebook
YouTube
Google+
Twitter
LinkedIn


6. Aanpassing van de configuratie van cookies
6.1. De Gebruiker kan de installatie van cookies op zijn computer toestaan of blokkeren of bestaande cookies verwijderen via de optie-instellingen van zijn browser.
Chrome
FireFox
Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari
Opera
6.2. Voor een browserplug-in van Google Analytics om u uit te schrijven, klikt u hier.